Vedenie účtovníctva

Naše Služby
......................................................................................................................

Outsourcing je ideálnym riešením znižovania nákladov s využitím služieb externého dodávateľa. V modernom podnikateľskom svete sa stal veľmi obľúbeným a efektívnym riešením.

V každodennej praxi sa každý z nás stretáva so situáciami, na ktorých riešenie potrebuje odborníka. V súvislosti so vzniknutými ekonomickými problémami Vám dokážeme poradiť pri ich analýze a riešení. V užšom ponímaní sa špecializujeme na poradenstvo účtovné (aj v súvislosti s daňovými zákonmi), finančné, personálne a mzdové. Hoci pojem "účtovníctvo" vo všeobecnosti znamená zdokumentovanie všetkých finančných transakcií vo vnútri firmy ale aj smerom k externým dodávateľom a odberateľom, my považujeme účtovníctvo za výrazný nástroj pri riadení firmy. Dobre vedené účtovníctvo umožňuje včas indikovať problémové stavy vo firmách.

Ousourcing iných ekonomických činností podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov: vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr so splatnosťou záväzkov a pohľadávok, účtovné smernice, návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia spoločníkov.

Naše služby su rozdelené do troch hlavných kategórií:

Vedenie účtovníctva

Mzdová agenda

Poradenstvo
7MEDIA s.r.o.
Mzdová agenda

Poradenstvo

Created by 7media s.r.o. 2012. All rights reserved