Vedenie účtovníctva

Naše Služby
......................................................................................................................

Poradenstvo

Pridaná hodnota našich služieb spočíva v:

  • spracovaní finančných výsledkov pre potreby manažmentu, iných spoločností v rámci organizačnej štruktúry klienta, bánk a iných inštitúcií.
  • vyhotovenie daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel a ostatných daní,
  • spracovanie uzávierkových výsledkov do finančných reportov podľa požiadaviek výkonného manažmentu,
  • spracovanie štatistických a finančných výkazov pre účely čerpania úverov a podobne,
  • poskytovanie účtovného poradenstva,
  • poskytovanie poradenstvo v oblasti daní,
  • sprostredkovanie stanoviska daňového poradcu,
  • asistenčné služby pri výkone auditu,
  • tvorba interných smerníc,
  • tvorba podnikateľských plánov.

7MEDIA s.r.o.
Mzdová agenda

Poradenstvo

Created by 7media s.r.o. 2012. All rights reserved